Arnolda

© Copyright MijnGetuigenis.nl
Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van MijnGetuigenis.nl. Deze print is enkel voor persoonlijk gebruik.

Ik heet Arnolda, ben geboren in 1961 en woon in Suriname. Ruim 27 jaar zit ik in het onderwijs en werk als schoolleider op een basisschool. Ik heb twee kinderen, een zoon van 23 en een dochter van 18 jaar. Eind 2008 heb ik de studie Mediation in Leiden met goed gevolg doorlopen.

Genezen van hersenvliesontsteking

Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl

Wij zijn van huis uit christelijk opgevoed, maar ik was nog niet zo’n trouwe kerkganger. Mijn man en ik hebben een gedegen gezinsplanning gemaakt en op basis daarvan rookten wij niet en dronken wij geen alcohol.

Onze dochter was bijzonder snel in haar ontwikkeling. Ze had haast! Toen ze 11 maanden oud was liep ze al, sprak en kreeg tandjes op een vreemde manier. Ze kreeg op een ochtend zo’n hoge koorts, dat ze in het ziekenhuis belandde. Ze moest 16 dagen liggen, waarvan 10 dagen aan het infuus.

De artsen constateerden een hersenvliesontsteking! Ze hadden cellen op kweek gezet, die allemaal beschadigd bleken te zijn. Ze waarschuwden dat de kans bestond dat mijn dochter dit niet zou overleven en dat ze – als ze al zou overleven – waarschijnlijk haar leven lang ziek zou blijven.
Ik zei tegen de arts: “Mijn man en ik drinken niet en we roken niet, dus is onze dochter met gave hersenen geboren. Bovendien, zolang er een God bestaat die zegt “laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet”, geloof ik niet in wat u daar zegt, dokter!”. Ik ging naar huis en het was het ziekenhuis af en aan en alleen maar huilen om die kleine ziel daar te zien liggen, soms gebonden aan haar bed. Haar broer begreep er niets van. Hij was toen 4 jaar.
Maar God is groot. Onze gebeden werden verhoord. Op de 11e dag werd het infuus verwijderd en de 15e dag hebben ze de cellen wederom gekweekt. Nu was 95% goed. Voor die 5% moest ze regelmatig naar controle bij de KNO-arts, omdat ze buisjes moest krijgen in het rechteroor.
Dezelfde kinderartsen konden hun oren niet geloven. Ze noemden haar “een lopend wonder”.

Ze is in april 18 jaar geworden en is de jongste schrijfster die Suriname ooit heeft gekend. Cyiza (sisa) Wills debuteerde op 11-jarige leeftijd met het boek “De jongen die naar Suriname wilde” op het kinderboekenfestival in Suriname op 5 maart 2004. Deze gave heeft ze van God. Dank U, Jezus, voor Uw genade!

Nieuwsgierigheid

Vanaf toen begon ik de Here meer te zoeken, maar de discipline om naar de kerk te gaan zat er nog niet zo goed in. Deze trend kwam toen ik op 41-jarige leeftijd mijn Heilige Communie en Vormsel ging doen in de Rooms Katholieke kerk. Mijn kinderen en ik gingen regelmatig naar de kerk, maar mijn man niet. Ze hebben ook hun vormsel en Communie gedaan en leven inmiddels meer en meer voor God.

Ik werd nieuwsgieriger naar de Almachtige Vader die dit wonder had gedaan. Ik ging Zijn Woord onderzoeken en deed de vorming “leven in de Geest en groei in de Geest”. Maar dat was niet voldoende. Ik belandde in een Volle Evangelie Gemeente, deed een fundamentencursus en liet mij eind 2006 opnieuw dopen.
God heeft mijn leven totaal veranderd. Ik getuigde in het bad dat ik mijn oude mens wilde begraven en dat ik God blindelings en gehoorzaam zou volgen. Daarna zag ik een enorme groei. Ik volgde de training “School van gebed” en daarna ”School van aanbidding”.

Als God het huis bouwt

Tot nu toe in mijn leven heeft God zoveel voor mij gedaan. Het zou te ver voeren om alles op te schrijven, maar… God is goed! Ik wil daarom nog een uniek wonder delen met de wereld!

God heeft 7 maanden lang – van augustus 2008 tot en met februari 2009 – een huis voor mij vastgehouden! Ik heb 20 jaar geleden mijn huis gebouwd, maar heb het te huur gezet, omdat ik bij mijn zieke moeder ben gaan inwonen. Ze is op 10 augustus 2008 overleden. Daarom wilde ik een ander huis.
Vanaf mijn doop op 19 november 2006 betrek ik God in alles en doe ik Zijn wil. Ik loof en prijs Hem en praat elke dag met God. Hij wekt mij sinds december 2008 met psalmen en teksten uit de bijbel. In maart 2009 heeft God dit wonder voor mij gedaan. Nog steeds verwondert het mij, maar ik ben dankbaar!!.

Een woord van God

God gaf mij een Woord dat ik geen lening moest sluiten voor dit huis, want Hij zou het voor mij kopen. Hij zei het volgende: “Jij, Arnolda, bent Mijn uitverkorene. Jij gaat in Mijn huis wonen..Mijn huis wordt zonder een lening gekocht, want Ik ben de rijkste bank ter wereld. Ik, de Here God, ben een naijverig God.”
Ik vroeg de Here: “Waarom koopt U voor mij een huis? Ik ben maar een eenvoudige vrouw.” En God antwoordde: “Jij onderhoudt Mijn geboden. Kijk wat jij voor je medemens doet! De mens in nood help je. Je geeft je tienden in de kerk en aarzelt niet hoe groot het bedrag is. Je handelt en wandelt in gehoorzaamheid. De mens die geen eten heeft, voed je. Sommigen die je helpt brengen je zelfs in de schulden. Dus, Ik wil daarom niet dat jij een schuld gaat maken bij de bank.”
Gelooft u me, ik begreep dit maar niet en ik ging vrolijk met alle stukken van bank tot bank en ieder keer hoorde ik een naar verhaal. Het lukte niet – wat ik ook deed – en dit terwijl ik een goede dekking had voor het huis van 70.000 Euro.

Sinds december vroeg God mij om op Hem te wachten, maar koppig als ik ben luisterde ik niet. Ik kon me gewoon niet voorstellen, dat God tegen me zei: je bent een bijzondere vrouw, je bent Mijn uitverkorene.
Ik heb 5 banken afgelopen en telkens werd het aangeboden bedrag lager, totdat God me vermanend zei: “Heb Ik je niet gezegd dat het Mijn huis is?! Heb Ik je niet gezegd dat Ik de ramen en de deuren voor je zal openen? Wacht op Mij!” Ik moest keer op keer Psalm 27 lezen.
Op maandag 19 februari deed ik mijn laatste poging om toch nog naar een bank te gaan. Ik was boos op God. God zei me nog: “Wees niet koppig, Arnolda”. En op die bewuste dag zat ik voor de bankklerk en ik kreeg de klap in mijn gezicht dat ik maar 30.000 Euro kon krijgen i.p.v. 70.000. Bovendien moest ik hier de overdrachtskosten en de hypotheekkosten zelf uit betalen.

De belofte vervuld

Wel, om een lang verhaal kort te maken… ik ging op hangende pootjes terug naar mijn hemelse Vader en heb oprecht gehuild en om vergiffenis gevraagd. En de eigenaar werd ongeduldig. Hij wilde geen huur, noch huurkoop had hij uitdrukkelijk gezegd. Ik was bang om het mooie huis te verliezen. Toen nam ik het besluit samen met de makelaar om op 28 februari 2009 naar de eigenaar te gaan om eerlijk tegen hem te zeggen dat ik het huis opgaf.
Daarvoor zei ik tegen mijn hemelse Vader: “Dat huis heeft mij ruzie laten krijgen met U, omdat ik bang was om het te verliezen. Maar nu ben ik niet meer bang. Ik laat het huis los, het is materieel. Maar U bent uniek, ik wil U niet verliezen”. Hiermee droeg ik dit alles over aan onze lieve Heer. Ik zei nog: “Laat Uw wil geschieden en niet de mijne! U kent mijn hart en mijn verlangens, maar U bepaalt!”
Geloof het of niet! De eigenaar heeft toegestemd om dat huis aan mij op huurkoop te geven. Ik betaal dus 10 jaar lang elke maand een bedrag en in die tussentijd weet ik dat God zal voorzien in het geld voor dit huis. Hij komt zijn belofte na!! God zei tegen me: “Ik zal je het geld geven.”

Gods Liefde

De Here vroeg mij in het huis een bidkamer te maken, waar ik me kan terugtrekken en dichtbij Hem kan zijn. Het interieur van deze kamer heeft Hij tot in de puntjes beschreven. Uit gehoorzaamheid ben ik nu bezig met deze kamer.
Verder vast ik nu al 5 jaar lang elke woensdag. Deze dag heb ik genoemd: “Gods Liefde”. Ik vast omdat wij God elke dag zoveel vragen, terwijl wij Hem soms zo weinig bieden.
Geloof me, ik voel me steeds sterker worden en groeien in geloof. Er komen (soms zware) stormen op me af, maar dan belijd ik Psalm 23 en voel ik Gods kracht.

Een opbouwende oproep

Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl

Beste mensen, God houdt een huis voor mij vast en bepaalt Zelf wat er moet gebeuren!! Ik wil dat de hele wereld dit weet.
De boodschap is: “ons geloof is klein en we begrijpen soms niet wat voor liefde God heeft voor ons. Hij ziet ons hart en weet wat we kunnen”.
Ik wil alle christenen bemoedigen: zoek God oprecht en gehoorzaam blindelings, want we onthouden ons Zijn zegen. Amen. Ik dank God dat ik Hem ken. Ik wil Hem voor niemand ruilen.

God zegene u allen en doe Zijn wil!! Hij weet wat goed is voor ons!! Laat Hem uw leven bepalen.

Staat jouw getuigenis hier volgende week? Stuur nu in!
Be Sociable, Share!

11 Reacties aan “Arnolda”


 1. 1 willy

  hallo arnolda wat een grootte en liefdevolle GOD hebben wij. geweldig
  voor je dat je in dat huis mag wonen. hou de liefde van GOD heel
  goed vast. gr.willy

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 2. 2 Jessica

  Lieve Arnolda,
  Dankjewel voor dit bemoedigende getuigenis. God doet ook grote wonderen in ons leven op een manier die we niet kunnen bedenken. Op sommige momenten is het moeilijk om blindelings te wandelen op Gods beloften en dan is het zo bemoedigend om het getuigenis van een mede- gelovige te lezen! Ik wens je van harte Gods rijke zegen toe!
  vriendelijke groet, Jessica

 3. 3 Joke

  Lieve Arnolda,

  bedankt voor je bijzondere getuigenis. God is een grote God, groter dan wij ooit kunnen voorstellen…en hij is altijd bij ons!
  vriendelijke groet, Joke

 4. 4 Leonard

  Hallo Arnolda,

  Ik ben God dankbaar dat God jou de weg heeft gewezen en dat je hem hebt gehoorzaamd. Ik heb mijn leven vorig jaar aan God gegeven en had veel moeite het aan mijn vrouw te vertellen omdat ik ervan overtuigd was dat zei er niets van zal begrijpen. Er was heel veel strijd in huis. Door die strijd ben ik zelfs in een depressie geraakt. Het was een gedachtenstrijd. Ik was standvastig in de Heer en God gaf mij Psalm 89 vers 21 – 25 en deze verzen proclameer ik elke dag. Ik laat mij a.s. zondag 22 mei dopen met nog 13 andere broeders en zusters. God heeft onze levens veranderd en ook ik wil mijn oude leven begraven. Door zijn wil te doen leren wij om vrij te zijn.
  Ik ben bezig mijn persoonlijke relatie met God te versterken en dat kan alleen als je hem blindelings vertrouwd. Ik dank hem dat wij lichtdragers mogen zijn in deze donkere wereld. Ondanks onze stormen zullen we alles overwinnen. Dat is een belofte. De overwinning is door onze Here Jezus alle behaald. Nu hoeven alleen met hem te wandelen en inderdaad al onze problemen aan hem voorleggen.
  Bijzonder dat je een dag in de week vast en je toewijding aan God heel groot is.
  Arnolda ik heb je nog zoveel te delen maar wens je Gods rijkelijke zegen toe. Hem komt aller eer en glorie toe, Halleluja Amen.
  Blijf volharden.

  Groet,

  Broeder in Jezus Christus Leo

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 5. 5 Patrick

  Arnolda,

  Gran tangi fu kotoigi. Gado bun. Yu meki mi poti prakseri arki Gado nanga Jezus. Mi mus fertrow Gado.
  Gado blesi,
  Patrick

  Hartelijk dank voor het getuigen. God is goed. Je hebt mijn aandacht gericht op God en Jezus. Ik moet op Hem vertrouwen.

  Gods zegen,
  Patrick

 6. 6 Dachar

  Haii Mama..

  Eindelijk heb ik het gevonden..

  Dit is 1 van de vele getuigenissen, thats why you keep me believing teaching me how 2 build a relationship with Jesus. Allways teaching me how to live up and let the Christ in me do the work..

  love u

  your son

 7. 7 shahzad

  Hele krachtige stuk
  God zegen u .

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 8. 8 watson arnolda

  Beste broeders en zusters,

  Ik dank u allen van harte voor de reacties op mijn getuigenis. Waarlijk we dienen een LEVENDE GOD.
  Ik hoop dat wij elkaar middels deze getuigenissen kunnen bemoedigen om in het geloof te blijven volharden.
  Dank u allen en weest u zeer gezegend in de naam van Jezus Christus.

  Arnolda

 9. 9 Simone

  Dag mevrouw Arnolda,

  Ik ben uw buurmeisje geweest in Suriname en ik heb bijles rekenen van u gekregen. Maar deze getuigenis gaat boven ALLES..

  God doet ook geweldige dingen in mijn leven! ik moet volharden, vandaag heb ik ontzettend hard gehuild en geroepen in wanhoop tot de Heer….hoelang moet ik nog wachten vroeg ik.

  Maar ik weet, dat ik weet en ik weet…dat mijn verlosser leeft!!Ik moet blindelings vertrouwen op Hem…dit is mijn levensfase at the moment, want de vijand laat mij te vaak naar de omstandigheden in mijn leven kijken, terwijl GOd vraagt…Saf richt je tot mij en vertrouw op mijn woord!

  Heel veel liefde en ook ik zal net als u op een mooie middag mijn getuigenis met de rest van de wereld delen. Hij zegt zelf een ieder die in Jezus gelooft zal niet verloren gaan..Ik ben 1 een ieder…

  Groet en Gado Blessie,
  Saf

 10. 10 watson arnolda

  Beste Saf, Ik wil heel graag je email adres zodat ik met jou in kontakt kan blijven. Ik heb zoveel leerlingen les gegeven, dus weet ik allemaal niet meer hoe je eruit ziet.
  Fijn dat je op de getuigenis hebt gereageerd. Daarom wil ik je vanuit deze plaats bemoedigen te blijven volharden en God je hart schenken. Ik zal de redaktie vragen deze mail naar je toe te sturen, zodat we met elkaar in kontakt kunnen blijven.

  God is groot,

  Mw watson,a

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 11. 11 admin

  Bij deze doorgestuurd. Bless!

MijnGetuigenis.nl wordt niet onderhouden, nieuwe reacties niet mogelijk.