Arno

© Copyright MijnGetuigenis.nl
Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van MijnGetuigenis.nl. Deze print is enkel voor persoonlijk gebruik.

Hallo lezer(es),

Fijn dat je langskomt om mijn getuigenis te lezen. Hopelijk kan het iemand verder helpen op zijn weg naar de HEERE God.

Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl

Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!Psalm 19:15

Mijn naam is Arno, 33 lentes jong 😉 Het is mijn echte naam, want denk dat ik dat moet doen als getuige van de Kracht van de HEERE God. Momenteel revalideer ik van een ongeval wat ik vorig jaar had.

Misbruik
Ik ben tot de HEERE God gekomen in een recent verleden. De weg daar naartoe zal men hieronder wel duidelijk worden. Ik zal beginnen met een kleine terugsprong naar het verleden.

Vanuit de opvoeding die mijn ouders hebben gegeven, heb ik wel een Christelijke achtergrond. Aangezien mijn vader Katholiek en moeder Hervormd waren, hebben ze mij en mijn zus vrij gelaten in ons geloof, opdat wij uit eigen beweging naar Hem zouden gaan.

Op jonge leeftijd (±8 jr.) ben ik door een man over een langere periode meerdere keren seksueel misbruikt. Deze man ging naar de kerk en had daar ook een functie. Ik ben door alle omstandigheden aardig van het juiste pad afgedwaald. Achteraf vind ik de omstandigheden vind ik geen excuus voor mezelf. Ik kan niemand de schuld geven, zéker de HEERE God niet, want ik ben er zelf bij geweest en ben zelf verantwoordelijk voor mijn daden.

Ontspoord
Uiteindelijk is de ontsporing zo ver door gedrongen, dat ik véél met Justitie in aanraking ben gekomen. Wat me uiteindelijk zo’n 3 jaar in een jeugddetentie heeft doen belanden. Eenmaal daaruit gekomen is mijn weg niet geheel over rozen gegaan. Ik heb zwaar aan de drugs gezeten en heb ook de alcohol niet laten staan. Alles wat de HEERE God verboden had kwam aan de orde en dacht het allemaal zelf wel op te lossen. Door het verleden heb ik een zware agressie over me heen, die ik ook liet gelden. Als ik het niet met woorden kon, dan maar met de handen.

Ik heb in de tussenliggende periodes wel degelijk ook in de Bijbel gelezen en mezelf erin verdiept, maar na dan weer geconfronteerd te worden met dingen, liet ik dan de Bijbel weer liggen en ging de ontsporing weer verder dan waar ik was gestopt.

Ongeval
Vorig jaar 10 juli heeft de HEERE God letterlijk mijn leven stopgezet: Een zwaar scooterongeval heeft het leven wat ik leidde aardig op de kop gezet. Continue jagen en jagen en alleen met eigen belangen bezig zijn is acuut beëindigd. Een zware klap en een hersenschudding hebben me dus even gestopt. Van de dag van het ongeluk weet ik niets meer, maar weet wel dat ik als eerste dacht toen ik opstond: “Godzijdank, ik leef nog”. Verder is alles een zwart gat voor mij van die dag, totdat ik in het ziekenhuis kwam om röntgenfoto’s te laten maken. Elk botje aan de linkerkant bleek beschadigd. Scheuren in de schouderbladen, scheuren in het schaambot, ruggenwervel scheef, hersenschudding, hand in het gips, botsplinters bij het been, wonden op schouder en enkel, nekklachten. Maar mijn hoofd was helemaal intact, ondanks de enorme klap die ik had gemaakt. De dokter zei dat het een wonder was, en hij begreep er niets van dat mijn hoofd geen barst had of iets dergelijks.

Bekeerd
In de periode erna is er véél met vrienden en bekenden gepraat. Met één vriendin in het bijzonder, Marry Meijer, heb ik echt goede diepgaande gesprekken gevoerd over het geloof en de HEERE God. Zij was Gods instrument om mij zover te brengen waar ik nu sta in het geloof en in mijn relatie met de HEERE Jezus Christus. Maar toen had ik nog niet mezelf aan de HEERE gegeven.
Marry heeft me uiteindelijk de vraag gesteld of ik bekeerd was, waarop ik volmondig ‘Ja’ heb geantwoord. De Heilige Geest overtuigde me ervan, dat dat ‘Ja’ van mij meer moest zijn dan alleen een woord wat je uitspreekt. Ik voelde, dat ik mezelf totaal aan de HEERE moest geven.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.Matteus 28:19

Na gebeden te hebben en de Bijbel te hebben gelezen wederom, waarin ik diverse verzen kreeg als bevestiging, heb ik mezelf op 4 september 2007 laten dopen in Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vergeving
Voor ik echter de doop heb aangegaan ben ik diep in mijn hart gaan kijken.
Er was nog iets dat ik móest doen, aleer ik de doop zou kunnen aannemen. Want als de HEERE God mij dan zou vergeven voor al mijn daden, wat zou deze persoon dan moeten doen om echt vrij te zijn in denken en doen. Mijn gevoel zei me, dat ik de man die mij misbruikt heeft, moest vergeven. Dat ik hem genade zou schenken en zou vergeven wat hij mij heeft aangedaan. Het gebed wat volgde was een zwaar en emotioneel gebed, maar heb daarna een enorme innerlijk rust mogen ervaren die je verbeelding te boven gaat. Het is met geen pen te beschrijven wat het met me heeft gedaan.

Op de dag van mijn doop heb ik mijn ouders om vergeving gevraagd voor de dingen die ik hun heb aangedaan, vanaf mijn jeugd tot aan die dag. Ook daar voelde ik me geroepen toe door de Heilige Geest. Ik voelde me geleid daarin, want ik wou met de HEERE God in het reine komen, vóór ik dus mijn doop aanging. De vrede die ik na dit alles heb ervaren is nogmaals onbeschrijflijk.

Mijn hele leven staat nog steeds ondersteboven, maar hou me vast aan de bemoediging dat niet alles goed zal gaan, maar er een behouden aankomst zal zijn voor mij. Ik leef met de HEERE Jezus Christus als mijn Verlosser en Redder. Hij heeft mij uit een donker dal gehaald en mij op een Rots geplaatst, in Zijn Licht.

En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt.Psalm 40:3
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Jesaja 53:6

Ik dank en prijs Hem daarvoor. Dat Hij mij, Arno, als persoon heeft vergeven voor mijn zonden. Dat de HEERE Jezus Christus voor mij aan het kruis is gestorven om mijn zonden te dragen en zo de weg vrij te maken voor mij als ellendig en zondig mens. Hij die zoveel van mij houdt en mij in Zijn Hand heeft gehouden al die tijd dat ik een afgedwaald schaap was.

Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.Galaten 5:24

Mijn leven is niet meer het mijne, maar het Zijne. Hij zit op de Troon van mijn hart en geeft mij de kracht om dit te typen.

Bedankt voor het lezen. De zegen der HEERE toegewenst in je verdere wegen.
Arno Petrus Immanuël

Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den HEERE Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.2 Joh 1:3
Staat jouw getuigenis hier volgende week? Stuur nu in!
Be Sociable, Share!

19 Reacties aan “Arno”


 1. 1 Hans

  Wat een krachtig getuigenis! Zoals je hebt kunnen lezen, heeft God ook mijn leven omgebogen door Zijn krachtige Aanwezigheid bij een verkeerongeluk. “God laat nooit los wat Zijn hand begon”, dat blijkt dus ook bij jou maar weer.
  Ik hoop dat vele mensen dit getuigenis zullen lezen en erdoor opgebouwd zullen worden. Het is niet voor niets Gods wil dat ieder mens de juiste keuze maakt: zich te bekeren tot Hem.
  Arno, laten we Hem ook maar vertrouwen wat betreft het fysieke herstel na zo’n klap. Waar genezing nodig is, ben je bij God aan het goede adres. Ook daarover is al aardig wat te lezen op deze site…
  Immanuël, God zij met je.

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 2. 2 jolanda

  even was ik stil

  wat een machtig God hebben wij
  dat wat je ook doet of wat er ook gebeurd in je leven je altijd tot Hem mag komen en hij van jou houd zoals je bent.
  ook ik heb veel mee gemaakt in me leven en arno net als jij leef ik elke dag uit de kracht van zijn liefde.
  God zijn wegen snappen wij soms niet maar we weten dat we in alles op hem mogen vertrouwen!

  arno ik wens je God’s zegen op de weg die je nog gaat bewandelen

  GBY jolanda

 3. 3 Debora

  hey Arno,

  Ik ben zo blij voor je dat je nu bij het gezin van God behoort. Ook ik heb een dergelijke ervaring gehad dat ik in het verleden ben misbruikt en door de genade van God heb ik deze mensen kunnen vergeven. PRijs God !Wat een goede God dienen wij dat ons een nieuwe kans geeft om te leven met Hem!Een leven zonder verbittering en lijden. Ik zal voor je bidden Arno dat je herstel voorspoedig zal verlopen. Veel zegen van God toegewenst.

  Debora

 4. 4 RIX

  Wow Arno! Dit is echt heel erg gaaf :O. Wat heb jij wat meegemaakt man.. en als je dan toch tot geloof bent gekomen in Jezus dan vind ik dat echt helemaal geweldig! En Hij ook! Ik wens je Gods zegen toe in je leven en dat God je maar nog erg veel gaat gebruiken voor Zijn koningkrijk!

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 5. 5 jannie

  Ha broeder,
  Wie had dát kunnen denken dat wij nog broer en zus zouden worden. Ik niet, ofschoon ik wel altijd voor je gebeden heb.
  Wat geweldig dat de Heer tóch sterker is gebleken.
  Hij stelt ook nú Zijn leven voor jou en mij en Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om Zich sterk te bewijzen aan degenen welker hart volkomen is tot Hem.(2kron.16:9)
  Hij is nu onze Hogepriester en door Hem hebben we vrije toegang tot de troon de Genade. Het oude is voorbij en nu zijn we een nieuwe schepping. Onze zonden gedenkt de Heer niet meer en hoeven wij dus ook niet. We zijn van de wet verlost(gel.3:13) die wij noch onze vaders hebben kunnen dragen. We mogen een vrij leven hebben, want de genade heerst nu.Zo kennen we elkaar niet meer naar het vlees, maar naar de geest.(2kor.5)
  Zo laat ons zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, de dingen bedenken die boven zijn en niet op de aarde, want we zijn gestorven en ons leven is verborgen in God(Kol.3). God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer.(1tes.5:9)
  Tot slot geef ik je de groet en heilbede uit 1tes5:23+24):En de God des vredes Zelf heilige je geheel en al.(dat is het Hogepriesterlijk werk wat Hij nú doet)En geheel oprechte geest en ziel(=praktische levenswandel) en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Here Jezus Christus. Hij Die ons roept is getrouw, Die het ook doen zal. (Hij is de Voleinder des geloofs)
  God zegegn zij over allen die dit lezen

 6. 6 moeder

  lieve arno ,wat een verhaal he, maar ik vind het geweldig dat je de man met de kracht van de heer mogt vergeven dat word jou genezing !!ook ik als moeder van 4 grote kids kan er over mepraten mijn 3 zoons zijn jarenlang door hun stiefvader misbruikt ,en ook ik mogt deze man vergeven na vele jaren en dat werd ook mijn genezing !!ach en ik hoop zo dat mijn zoons dat ook ooit kunnen wand ze hebben een zwaar leven hier door, ik wens je ale goeds toe voor de toekomst en een spoedig herstel!! en GODS ZEGEN heel veel sterkte ik vind je een kanjer en hou vast wat je hebt !!!

 7. 7 Arno Petrus Immanuël

  Hallo allemaal,
  Bedankt voor de bemoedigende woorden en warme reacties.
  Ik ben vol vreugde dat deze getuigenis vele mensen aanspreekt en bemoedigen kan.
  Dat Zijn Naam geprezen moge worden en verhoogt tot veler glorie en dat Hij een ieder beschermen moge in hun weg.

  Psalm9:2
  Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.

  @ Hans:
  Ik heb ook jouw getuigenis gelezen en zie ook dat jij goede moed hebt.
  De dag dat de oprechte waarheid in mij tot leven kwam is een dag om NOOIT te vergeten zo mooi en krachtig. Momenteel ben ik bezig met diverse dingen en het fysieke herstel zie ik ook met vertrouwen tegenmoet, want weet dat de Heere God mij draagt in mijn dagelijkse wandel op deze aarde.

  Deut6:5
  Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

  @ jolanda:
  Elke dag leven in Zijn kracht en genade is zo intens mooi en geeft me zo’n interne vrede.
  Dat Hij mij met de Heilige Geest moge vervullen tot Zijn wil, zo Zijn wil geschiede en niet de mijne.

  Mat6:10b
  Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

  @ Deborah:
  Bedankt dat je hebt gereageerd.
  Dankzij de Heere Jezus Christus mag ik in deze situatie leven en mezelf laten vruchtdragen.
  Ben ook blij ddat jij je weg hebt kunnen vinden in deze moeilijke we en dat je dit mag getuigen als reactie hier.
  Ik prijs Zijn grote Naam! Amen!

  Joh15:5
  Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

  @ RIX
  Een ieder heeft zijn weg naar de Heere toe en ik ben echt intens blij dat ik dus mag ervaren wat ik nu door de Heilige Geest voel.
  Hij leeft in mijn hart en leert mij wat ik wel en niet kan ondernemen in mijn dagelijks bestaan.

  Psalm86:11
  Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

  @ jannie
  Hallo zuster.
  Zo ziet u maar dat gebeden wel degelijk verhoord worden.
  En dat ook ik de weg naar de Heere God heb mogen vinden en Hem daarvoor prijs en loof uit de grond van mijn hart. Dank u voor de reactie ook hier met mooie teksten erbij geplaatst.

  Psalm24:5
  Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

  @ moeder
  Hopelijk kunnnen je zoons ook uiteindelijk de weg naar de Heere vinden.
  Dat ook zij mogen groeien in hun geloof en dat ook Hij hun de kracht moge geven en moge vervullen van Zijn genade. Wens je sterkte bij het helpen dragen bij hun interne leed. Fijn om je te mogen zien getuigen dat het jou een stuk verder heeft gebracht in je geestelijke leven.

  Mat24:13
  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

  Bedankt voor de reacties nogmaals en dat een ieder deze site maar moge bezoeken en kracht uit halen.
  HEM ALLE EER!

  Rom15:33
  En de God des vredes zij met u allen.
  Amen.

  Hartelijke groet,
  Arno

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 8. 8 Hans

  Hey Arno

  Welkom bij de club! fijn man, dat je een plons hebt genomen.. en wat heeft het personeel van de boze daar vet de smoor over in, maar ik weet da’k er weer een broer bij heb. Des temeer volk, des temeer fun! Je kent me vast nog wel.. de bewaker van die blauw-rode tent, dat scharminkeltje. :mrgreen:

 9. 9 Arno

  @ Hans

  Hallo broeder in de Heere Jezus Christus.
  Mijn ‘plons’ is nog niet over, want elke dag reinigt en heiligt de Heere mij verder in mijn dagelijkse bestaan. Hij blaast een wind over mij heen en ervaar Zijn enorme kracht telkens weer. Bij allerlei omstandigheden herken ik verandering in actie en reactie in mijn doen en laten. Dus ervaar het Levende water dat in mij stroomt elke dag opnieuw.

  Joh&:38
  Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.

  Deze tekst heb ik gevonden als toevoeging op je verhaal.
  De Heere geeft antwoord in Zijn Woord erop.

  Op7:9
  Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.

  Daar staan wij tussen broeder 😀
  De bewaker van de blauw-rode tent, hmmm.
  Ik ben zelf 1.90m en dan zijn vele mensen ‘klein’
  Heb wel een scharminkeltje gezien, maar weet niet of jij dat was 😉

  Maar goed, weer on-topic.
  Een ieder is een onderdeel van het lichaam van de Heere Jezus Christus.
  In het lichaam van Christus heeft een ieder zijn eigen functie en met elkander zijn wij één geheel, hoe je er ook uitziet. Met als Hoofd de Heere Jezus, waarop altijd onze blik moet worden gehouden.

  Heb12:2
  Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Die, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand van de troon van God.

  Gegroet

 10. 10 Kees

  Beste Arno,

  Ik weet net als jij wat het betekent om misbruikt te worden, en ook ik heb ervaren dat vergeven het begin is van de weg der genezing.
  Juist een paar weken terug heb ik mogen ervaren dat God opnieuw balsem op mijn gewonde hart deed en het opnieuw verbond.
  Hij is niet voor niets de Geneesheer van de gebrokenen van hart.
  Wonderbaar is Hij

  Groetjes en Gods liefdevolle zegen toegewenst,
  Kees.

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 11. 11 John

  Hey Arno,
  Ik weet het niet 100% zeker, maar ben reed jij eerst voor DPD in Dordrecht en bracht jij ook weleens pakketjes naar AE Sensors? Daar werk ik namelijk..ik ben John en ook christen…prachtig getuigenis man..Gods Zegen!

 12. 12 Arno

  @ Kees

  Hoi Kees,
  Wonderbaarlijk groot is Hij!
  Als de Heere ons in Zijn hand neemt is dat overweldigend.
  Fijn voor je, dat je hem nog elke keer weer moge ervaren als je daar weer in ‘verstrikt’ raakt en dat Hij je hart wederom verzorgt.
  Ik prijs den Heere en loof Zijn Naam voor Zijn heerlijkheid.

  Hand4:30
  Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus.

  @ John

  Hallo John,
  Helaas moet ik je teleurstellen wat betreft het pakketjes bezorgen.
  Ik ben niet werkzaam aldaar. Bedankt dat je hebt gelezen en gereageerd op de getuigenis. Doe het ter ere van de Heere en zal hiermee proberen Zijn Naam te verhogen en vereren zoals de Heere toekomt en van ons vraagt.

  Ps95:1-2
  Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.
  Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen.

  Groeten wederom aan allemaal 😉
  Gezegende dag verder.

 13. 13 Hennie

  Hallo Arno,

  Wat een geweldige getuigenis is dit!
  God heeft je veel moed en talenten meegegeven, talenten die gaandeweg de jaren meer en meer en meer zichtbaar zullen worden en inzetbaar voor Zijn leger.
  Je mag dan flink gekneed, gestompt en geslepen zijn in je leven, maar onze Hemelse Vader, onze Pottenbakker, maakt je zo mooi, ja……

  HIJ ZAL ALLE DINGEN DOEN MEDEWERKEN TEN GOED, VOOR HEN DI EHEM LIEFHEBBEN EN VOLGENS HEM GEROEPENEN ZIJN ( ROMEINEN 8:28)

  Mijn ervaring en dat mag je weten,is, dat HIJ niets, maar dan ook niets boven vermogen geeft. Ook al zit je in zo’n stroomversnelling in Zijn stroom, laat je leiden door Hem. Ja…..HIJ is er in grote en kleine dingen, geeft tekens elke dag.Hij is zo lief voor ons, als we het maar zien en toelaten.

  Dankbaar ben ik dat ik jouw verhaal heb mogen lezen!
  Goede reis met de Heer!

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 14. 14 Pim

  Hoi Arno

  Bedankt dat je je verhaal met me wou delen.

  Ik wil je het beste wensen in je leven.

  En je spreken in HT

  Thanks, Pimmen

 15. 15 Matthé

  Hallo Arno,
  Wat een geweldige getuigenis.
  Wat hebben wij een Grote God.
  Houdt vast en laat het never nooit meer los….!!!
  Ik ben ook, na een bijzondere bescherming van God,bij een ongeval waarbij mijn dochter en ik betrokken waren, na gaan denken en heb onlangs voor al mijn zonden vergeving gevraagd en mijn leven volledig aan Hem gegeven.
  Sindsdien zijn mijn denken en doen totaal veranderd.
  M.a.w Hij heeft een totaal nieuw mens van mij gemaakt.
  Ik ben Hem daar zeer dankbaar voor.
  Matthé

 16. 16 Lisky

  Hey, wat mooi man.. dat je dat ook durft te vertellen.
  God is de grootste!!
  Ik wens je godszegen toe.
  Groetjes
  Lisky (stille tijd vrijdagavond)

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
 17. 17 sebastian kooy

  beste arno

  want een almachtig GOD hebben wij.
  ik heb op mijn 16e ook een scooterongeluk meegemaakt
  ik ben in een greppel terrecht gekomen van ongeveer 80cm diep met een snelheid van ongeveer 70 km/h. dus je begrijpt wel dat ik meerdere malen over de kop ben gevlogen
  eenmaal op de grond heb ik GOD dank helemaal niks eraan over gehouden. het voelde of ik gedragen werd door GODS geest en die mij veilig aan de grond bracht. eenmaal thuis zei mijn moeder ”dan weet je dat er toch niet iemand over je waakt ” dat blijf je je hele leven bij. dat heeft mij ook geiinspireerd om meer voor GODs koningkrijk te doen. ik ben inmiddels 23 jr en ben actief bij stichtng naar house om op houseparty’s te evangeliseren
  mocht je daar meer over willen weten kun je contact met me opnemen via sebastian_soos@hotmail.com. ik vind het heel moedig en mooi dat je hier je getuigenis van onze HEIland heb gedaan

  GOD zegent je en IK zal Voor je bidden.

  met vriendelijke groet sebastian

 18. 18 sebastian kooy

  er moet staan : DAn weet je dat er toch noch iemand over je waakt.

 19. 19 Ninotska Gerritsen

  Beste Arno,

  Wat ontzettend tof, dat God jou zo beschermd heeft en wat fijn, dat je bent thuisgekomen. Je schreef, dat je hele leven nog steeds ondersteboven stond. Mocht je intensievere hulp nodig hebben, kijk dan eens op http://www.winnersway.nl. (=niet alleen voor ex-verslaafden, maar ook voor…). Je mag ook contact met me opnemen.

  Groetjes, Nino

  Elke dag GRATIS een bijbeltekst in je mail of via een app? Kijk op www.DagelijksWoord.nl
MijnGetuigenis.nl wordt niet onderhouden, nieuwe reacties niet mogelijk.